จุดมุ่งหมายของผู้ผลิตที่ลูกค้าต้องการ

お電話のお問い合せは

ความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate social responsibility

ความรับผิดชอบด้านคุณภาพ

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามอย่างทั่วถึง

การวางแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมทางสัมคม

ความรับผิดชอบด้านคุณภาพ

 • ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ISO 9001
 • ที่ OTC นั้นจะนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพซึ่งเป็นที่ต้องของลูกค้า ด้วยเหตุนี้เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้าและคุณภาพในองค์กรด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 411 ไปอย่างต่อเนื่อง

  นโยบายบูรณาการ (คุณภาพสิ่งแวดล้อม)

  ใบรับรองการลงทะเบียน ISO (ISO 9001)

  ▲กลับไปด้านบน

  ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม

 • ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ISO 14001
 • OTC ดำเนินการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมทางธุรกิจ เราจะพยายามลดขยะ และรีไซเคิล รวมถึงการช่วยกันอนุรักษ์พลังงานผ่าน PDCA

  นโยบายบูรณาการ (คุณภาพสิ่งแวดล้อม)

  ใบรับรองการลงทะเบียน (ISO 14001)


 • การจัดซื้อจัดจำหน่าย
 • การจัดซื้อจัดจำหน่าย


 • การรับรองจาก Eco Office
 • ได้รับการรับรองว่าเป็นสถานที่สถานที่ประกอบธุรกิจในการส่งเสริมการลดและรีไซเคิลขยะจากพื้นที่ ( เมือง Matsubushi)

  ▲กลับไปด้านบน

  การปฏิบัติตามอย่างทั่วถึง

 • การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
 • เพื่อที่จะเป็น บริษัท ที่ลูกค้าต้องการ เรามุ่งมั้นที่จะปรับปรุงความไว้วางใจทางสังคม ด้วยการทำความเข้าใจและหน้าที่ด้วยความรู้สึกที่ดี เคารพบรรทัดฐานทางสังคม นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับแล้ว ก็ยังต้องใช้เวลาในการเป็นผู้นำอีกด้วย

 • การจัดการความปลอดภัยและสุขภาพ
 • ด้วยความเคารพต่อกะน เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและลดความเสี่ยงและป้องกันภัยพิบัติผ่านกิจกรรมที่สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยโดยมีความสำคัญสูงสุดในเรื่องความปลอดภัยในที่ทำงานและสุขภาพของพนักงาน

 • เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 • OTC ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลต่างๆที่ใช้ในการผลิตสกรูและกำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

  นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • การเข้าถึงแร่ธาตุความขัดแย้ง
 • เรามีความกังวลว่าทรัพยากรเหมืองแร่ที่ขุดขึ้นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและประเทศเพื่อนบ้านทำหน้าที่เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับกลุ่มติดอาวุธที่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนการทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นต้น OTC มีนโยบายที่จะไม่ใช้แร่ธาตุความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงดังกล่าวเป็นวัตถุดิบเพื่อให้บรรลุความช่วยเหลือทางสังคมในกิจกรรมการจัดซื้อ หากพบเห็นการใช้งานเราจะดำเนินการต่อโดยไม่ใช้งานทันที

  ▲กลับไปด้านบน

  การวางแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)

 • นโยบายพื้นฐาน
 • ในกรณีฉุกเฉินที่มีผลกระทบต่อกรรมทางกิจธุรกิจ OTC จะทำหน้าที่อย่างสูงสุดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของผู้คนด้วยระยะการฟื้นฟูอันสั้น•เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการต่อและเราจะสร้างระบบที่ช่วยให้มีเสถียรภาพในการจัดหาผลิตภัณฑ์และการมีส่วนร่วมต่อชุมชนท้องถิ่น (สนับสนุนความร่วมมือ) แม้จะเกิดเหตุฉุกเฉิน

 • การเกิดภัยพิบัติ
 • ในส่วนของการการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของเรา (BCP) เราดำเนินการฝึกซ้อมฉุกเฉินทุกๆปีเพื่อให้เกิดการฟื้นตัวอย่างราบรื่น เนื้อหาการฝึกอบรม: การฝึกซ้อมอพยพ•การฝึกซ้อมแผนดับเพลิงเป็นต้น

  ▲กลับไปด้านบน

 • โรงงานของเรา ได้รับการ แต่งตั้งให้เป็น “ ไซโนะคุนิ”
 • โรงงานไซโนะคุนิ คือ โรงงานที่ผู้ว่าการจังหวัดไซตะมะได้แต่งตั้งให้เป็นโรงงานที่มีความเหนือกว่าในด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในฐานะคู่ค้า เพื่อสร้างประเทศที่สวยงาม

  โรงงานไซโนะคุนิ


  ・OTC อนุญาตให้โรงเรียนประถมในท้องถิ่นมีการเยี่ยมชมโรงงานในทุกๆปีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ "การสร้างโรงงานที่ชุมชนรัก"
  ・เรายินดีต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมโรงงานชาวต่างชาติ

  เปิดรับชาวต่างชาติที่ต้องการเยี่ยมชมโรงงานผลิตของเรา(ติดต่อเรา และจองวัน-เวลา)โปรดติดต่อสอบถามล่วงหน้า
  *ทั้งนี้มีเงื่อนไข การเข้าเยี่ยมชมซึ่งอาจไม่สามารถรองรับได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เข้าร่วม, วัน-เวลา,อื่นๆ

 • การติดตั้ง AED และการฝึกอบรม
 • เราได้ติดตั้ง AED (Automatic External Decontamination Instrument) เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรองรับเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น เพื่อมุ่งให้การช่วยเหลือกับพนักงาน และชุมชนใกล้เคียงโดยรอบ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถสาธิตและอธิบายวิธีการใช้ AED เพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างถูกวิธี

  ▲กลับไปด้านบน