จุดมุ่งหมายของผู้ผลิตที่ลูกค้าต้องการ

お電話のお問い合せは

การผลิตและเทคโนโลยี
Production/Technology

กระบวนการผลิต

รายการอุปกรณ์

การนำเสนอเทคโนโลยีการหลอมเย็น

การนำเสนอเทคโนโลยีการม้วน

การนำเสนอเทคโนโลยี NC

ระบบประกันคุณภาพ

เครื่องทดสอบและอุปกรณ์ปรับแต่ง

1.การเบิกวัตถุดิบ

เส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นลวดของวัตถุดิบ ที่ใช้คือ Φ 4 - 18 มม.

2.ระบวนการปั๊มขึ้นรูป (ปั๊มเย็น)

ใส่แม่พิมพ์โลหะพิเศษ(แข็งพิเศษทนแต่แรงอัด) ติดตั้งในเครื่องปั๊มขึ้นรูป การปั๊มจะใช้ระบบปั๊มเย็น คือ ไม่ใช้การหลอมด้วยความร้อน แต่ใช้แรงอัดของเครื่องดันวัตถุดิบเข้าไปในแม่พิมพ์และปรับขนาดเพื่อให้ได้ตามขนาดและรูปร่างที่ต้องการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการปั๊มขึ้นรูป

3.กระบวนการ NC (กลึง เจาะ เซาะร่อง)

สำหรับชิ้นส่วนที่ต้องการเพิ่มเติม เช่น เจาะรู เซาะร่อง กลึงปลาย จะดำเนินการตามขนาดที่กำหนดในแบบของลูกค้า ก่อนจะส่งไปขั้นตอนต่อไป
เกี่ยวกับเทคโนโลยี NC

4.กระบวนการรีดทำเกลียว

สำหรับชิ้นส่วนที่ต้องทำเกลียว จะทำการรีดเกลียวโดย ใช้แม่พิมพ์ทำเกลียวติดตั้งที่เครื่องรีดเกลียว แบบประกบคู่ และป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องเพื่อรีดเกลียวตามแนวและขนาดเกลียวที่ต้องการ
≫เกี่ยวกับเทคโนโลยีการรีดเกลียว

5.การตรวจสอบ

ตรวจสอบชิ้นส่วนก่อนทำการบรรจุ โดยตรวจและคัดแยกอัตโนมัติ สำหรับชิ้นส่วนที่ผิดปกติ เช่น ชิ้นส่วนไม่มีเกลียว ชิ้นส่วนอื่นปน สั้นเกิน ยาวเกิน ขนาดหัวใหญ่เกิน แปรรูปที่มีรอยตำหนิ โดยผ่านเครื่องตรวจสอบภาพอัตโนมัติ
เกี่ยวกับระบบตรวจสอบ

6.การจัดส่ง

เราจะจัดส่งตามวันที่ลูกค้ากำหนด

รายการอุปกรณ์และเครื่องมือ

รายชื่อเครื่องจักร

เครื่องปั๊มขึ้นรูป

จำนวน 26 เครื่อง

เครื่องรีดเกลียว

จำนวน 20 เครื่อง

เครื่องกลึง NC

จำนวน 5 เครื่อง

เครื่องตรวจสอบอัตโนมัติ

เครื่องตรวจสอบอัตโนมัติ

▲กลับไปด้านบน
การนำเสนอเทคโนโลยีการขึ้นรูประบบเย็น

 เทคโนโลยีการขึ้นรูประบบเย็น หมายถึงการทำงานแม่พิมพ์ กับเครื่องปั๊ม โดยการใช้แรงดันวัสดุเข้าไปยังแม่พิมพ์ด้วยความเย็นปกติ (อุณหภูมิห้อง) การขึ้นรูป เป็นกระบวนการที่ทำให้คุณสมบัติของวัสดุ ไม่กลับสู่รูปแบบเดิมแม้ว่าจะมีการเคาะ บีบหรืองอ

 คุณลักษณะของขึ้นรูป คือการตัดวัสดุและขึ้นรูปตามที่กล่าวแล้ว ดังนั้นการสูญเสียวัสดุจึงน้อยกว่า เมื่อเทียบกับ การตัดชิ้นส่วนภายหลัง เนื่องจากมีการตัดชิ้นส่วนก่อนอัดขึ้นรูป อีกทั้งโครงสร้างไฟเบอร์เส้นใยของวัตถุดิบ เช่น เส้นใยลวดภายในชิ้นส่วนก็ไม่ถูกทำลาย/ตัดทิ้ง ดังนั้นจึงคงความแข็งแรงกว่าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการตัด ทั้งนี้ประเด็นหลักที่ทำให้มีความนิยมเลือกใช้ คือ ความแข็งแรงของชิ้นส่วน

 คุณลักษณะของขึ้นรูป คือการตัดวัสดุและขึ้นรูปตามที่กล่าวแล้ว ดังนั้นการสูญเสียวัสดุจึงน้อยกว่า เมื่อเทียบกับ การตัดชิ้นส่วนภายหลัง เนื่องจากมีการตัดชิ้นส่วนก่อนอัดขึ้นรูป อีกทั้งโครงสร้างไฟเบอร์เส้นใยของวัตถุดิบ เช่น เส้นใยลวดภายในชิ้นส่วนก็ไม่ถูกทำลาย/ตัดทิ้ง ดังนั้นจึงคงความแข็งแรงกว่าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการตัด ทั้งนี้ประเด็นหลักที่ทำให้มีความนิยมเลือกใช้ คือ ความแข็งแรงของชิ้นส่วน

จุดแข็งของเรา

 • • เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวดวัสดุประมวลผลได้ถึง Φ 4 ~ 1 8 mm. !
 • • รูปทรงธรรมดาและรูปทรงพิเศษสามารถใช้ร่วมกันได้!
 • • เราผลิตทั้งแบบหลุม ช่องรู ฯลฯ!
 • การนำเทคโนโลยีการรีดเกลียวแบบหมุนมาใช้

   การหมุนเป็นกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกที่ใช้แรงดันกับวัสดุเพื่อทำเกิดรูปทรงและเป็นวิธีการสร้างแกนขณะหมุนด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าไดหมุน สามารถแปรรูปเป็นรูปทรงได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ เกลียวและเซอริ่งร่อง, เซาะแนวร่องรอบวง, ร่องดอกเฟือง C หรือ R ที่ปลายสกรูเป็นต้น

  จุดแข็งของเรา

 • มีการประมวลผลเส้นผ่าศูนย์กลางของน๊อตตัวผู้ M3 ~ M1 6!
 • สามารถผลิตงานกัดเซาะร่องผิวรูปตัว C, R เป็นต้น
 • สกรูฟันปลาแบบดั้งเดิม + สกรูตัวผู้ + ปลายทำร่องแบบดอกเฟืองและในตัวเดียวกัน!
 • ▲กลับไปด้านบน

  การใช้เทคโนโลยีในการกลึงโลหะ NC

   เครื่องกลึงคือ เครื่องจักรสำหรับทำสิ่งต่างๆโดยเครื่องกลึงแบบ NC (Numerical control) สามารถควบคุมค่าที่ต้องการโดยกำหนดค่าเป็นตัวเลข ที่ต้องการกลึง หมายถึงการควบคุมเชิงตัวเลข ซึ่งเราใช้ดิจิทัลกับคอมพิวเตอร์และทำงานตัดได้ในราคาถูก สามารถประมวลผลรูปร่างที่ซับซ้อนเนื่องจากการขึ้นรูปและการแปรสภาพของความดันและสามารถประมวลผลได้ด้วยความแม่นยำสูง และตัวมอเตอร์ไดรฟ์ทำให้เพิ่มความเร็วในการประมวลผลและสามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงในเวลาเดียวกัน

  จุดแข็งของเรา

 • การตัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพลาด้วยความแม่นยำ
 • การตัดรูปทรงขั้นบันได
 • การตัดร่อง, ใบหน้า C, ใบหน้า R, หน้าทรงกลม
 • การประมวลผลรูเจาะแนวตั้ง
 • สามารถทำสกรูตัวเมีย
 • รูเจาะแนวนอน + การประมวลคู่
 • ▲กลับไปด้านบน

  ระบบประกันคุณภาพ

   OTC คิดถึงการผลิตจากวิสัยทัศน์ของลูกค้าตลอดเวลา มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยที่มั่นคงและมีคุณภาพมากที่สุด เราจะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เราจะทำให้การผลิตไม่เกิดความบกพร่อง แสวงหาระบบการควบคุมคุณภาพ พัฒนามุมมองของพนักงานให้ใส่ใจด้านคุณภาพและเกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

  ▲กลับไปด้านบน

  เครื่องมือทดสอบ•อุปกรณ์ตรวจวัด
 • เครื่องทดสอบแรงดึง- แรงบีบอัด(Tensile – Compression test)
 • เครื่องวัดรูปร่าง 3 มิติ
 • เครื่องวัดค่าความแข็ง (Rockwell Hardness testor)
 • เครื่องความหยาบของผิว
 • เครื่อง Profile Projector
 • กล้องจุลทรรศน์
 • ดทดสอบ การวัดค่าความบริสุทธิ์ของเฮกซะวาเลนต์โครเมียม Cr6+)
 • ตัวสังเกตกระแสไฟเบอร์
   ตัวสังเกตกระแสไฟเบอร์

 • ▲กลับไปด้านบน